English | Polski by Google Translate

Wsparcie dla ProjectSheet dla Excela

Dostępna jest wersja podstawowa z podziałem WBS i wykresem Gantta oraz wersja Pro , która obejmuje również czas trwania i łączenie zadań, alokację zasobów i kalkulację kosztów. Zobacz zrzut ekranu poniżej dla ProjectSheet Pro for Excel.

zrzut ekranu z ProjectSheet Pro

Wersja Pro wymaga zalogowania się za pomocą konta Microsoft w aplikacji i zarejestrowania się w celu uzyskania bezpłatnej 10-dniowej wersji próbnej lub rocznej licencji za 24 EUR/rok (bez VAT). Bez licencji Twój harmonogram pozostanie po okresie próbnym, ale utracisz funkcjonalność Pro.

Instrukcja obsługi

Samouczki wideo

FAQ

Formularz kontaktowy

Lista Microsoft AppSource

Strona LinkedIn