English | Norsk by Google Translate
Excel-ikon

ProjectSheet for Excel - Prosjektplanlegging i regneark

ProjectSheet-ikon

Planlegg og spor prosjektet ditt med WBS-sammenbrudd og Gantt-diagram

Planlegging og sporing hjelper prosjektteamet til å forbli fokusert og motivert. Med planlegging skaper du en oversikt over alle mål og hvordan du kan nå dem. En Work Breakdown Structure (WBS) gir deg en total oversikt med lagdelte detaljer. Arbeidsmengden er estimert og planlagt i tide. Et Gantt-diagram gjør tidsplanen synlig som søyler. Fremdriften er angitt i søylene.

For fleksibilitet kan du lage WBS, tidsplan og Gantt-diagram i et regneark, men dette kan være tidkrevende og utsatt for feil, spesielt når du trenger å oppdatere tidsplanen. Med ProjectSheet-tillegget oppretter og vedlikeholder du en WBS og planlegger raskere og mer nøyaktig i Excel enn for hånd eller ved å bruke en mal med celleformler. Tillegget hjelper til med data du legger inn i regnearket eller ved å bruke funksjonene i oppgaveruten på høyre side av regnearket. Regnearkfunksjoner som filtrering kan fortsatt brukes.

Først setter det gratis tillegget inn et regneark med kolonner for oppgavene, WBS-kode og tidsplan. Gantt-diagrammet er integrert i regnearket per oppgaverad. Pro -versjonen setter også inn et regneark med ressurser som kan tilordnes oppgaver. Siden hvert selskap og hvert prosjekt er forskjellig, kan du sette inn dine egne kolonner med data eller celleformler som refererer til tilleggets kolonner.

skjermbilde med ProjectSheet Pro

Tillegget kan settes inn i Excel online i en nettleser og i Excel på en Windows- eller Mac-PC.

Excel online er tilgjengelig somgratis Office.com med en begrenset lagringsplass på 5 gigabyte.

Installer fra Microsoft AppSource

AppSource-merket

LinkedIn:

Demovideoer

Installer tillegget [1:57]

Rask omvisning i gratis tillegg [2:56]

Rask innføring i Pro -tillegget [3:51]

Arbeidssammenbruddsstruktur

Oppgavene legges i en hierarkisk WBS ved å rykke inn dem ved å bruke oppgaveruten. De får en WBS-kode tilsvarende. Oppsummeringsoppgaver kan skjules/utvides for bedre oversikt. Oppsummeringsoppgaver i WBS mottar start- og sluttdatoer fra underoppgavene.

Prosjektplan i Gantt-diagram

Datoene for å starte og fullføre en oppgave legges inn i regnearket eller med en datovelger i oppgaveruten.

Tiden mellom start- og sluttdato vises som en stolpe i Gantt-diagrammet. Startdatoen for Gantt-tidsskalaen kan endres for å bla gjennom prosjektet i detalj. I Pro versjonen kan tidsrommet til Gantt-tidsskalaen endres for å se hele prosjektet.

Fremdriftssporing med farger

Under prosjektgjennomføringen legger du inn fremdrift i prosent for hver oppgave. Prosentandelen kan legges inn i regnearket, men også med en glidebryter i oppgaveruten. 100 % fullførte oppgaver kan filtreres ut. Fremdrift av oppsummeringsoppgaver beregnes ut fra underoppgavene deres. Valgfrie farger i tidsplantabellen eller Gantt-diagrammet indikerer fremgang og forsinkelse.

Pro versjon med Critical path-metode, Ressurstildeling og kostnadsberegning

Pro -versjonen inkluderer kritisk baneplanlegging basert på oppgavens varighet og oppgaveavhengigheter, og tar hensyn til arbeidstimer og feriefrie ferier.

Ressurser oppbevares i et eget regneark og kan tildeles oppgaver. En ressurs kan være arbeid eller materiale. Arbeidsressurser kan bruke arbeidet per oppgave til å beregne varigheten. Kostnader per oppgave og ressurs beregnes basert på ressursrate og arbeidstimer.

Etter pålogging med Microsoft-kontoen din og registrering i appen, er Pro lisensen per konto tilgjengelig for €24/år med PayPal uten abonnement, så ingen direkte belastninger. Prisen per domene inkludert alle kontoer er €120/år. Du kan prøve tillegget med en gratis prøveperiode på 10 dager uten noen forpliktelser.

Brukerveiledning med flere detaljer