English | Dansk by Google Translate
Excel ikon

ProjectSheet for Excel - Projektplanlægning i regneark

Projektark-ikon

Planlæg og spor dit projekt med WBS-opdeling og Gantt-diagram

Denne gratis Excel-tilføjelsessoftware hjælper dig med at oprette og ændre en projektplan med WBS-opdeling og visuelt Gantt-diagram i et regneark hurtigt og præcist ved at tilpasse Gantt-bjælker til de datoer, du indtaster. Du kan tilpasse tidsplanens layout og data i regnearket til dine egne behov, herunder brugen af celleformler.

Den valgfri Pro version med dynamiske planlægningsfunktioner som opgaveafhængigheder og kritisk stiplanlægning er tilgængelig efter login med din Microsoft-konto og registrering. Du kan prøve det med en gratis prøveperiode på 10 dage uden nogen forpligtelser.

skærmbillede med ProjectSheet Pro

Tilføjelsen kan indsættes i Excel online i en webbrowser og i Excel på en Windows- eller Mac-pc.
Excel online er tilgængelig som gratis Office.com med en begrænset lagerplads på 5 gigabyte.

Installer fra Microsoft AppSource

AppSource-badge

LinkedIn:

Video forhåndsvisning

Installer tilføjelsesmodul [1:57]
Hurtig rundvisning i gratis tilføjelsesmodul [2:56]
Hurtig rundtur i Pro -tilføjelsesprogrammet [3:51]

Projektplan i Gantt-diagram

Først opretter tilføjelsesprogrammet et ark med kolonner til at indtaste opgaver og et Gantt-diagram for at se dem og et ark med information på projektniveau. Datoerne for start og afslutning af en opgave kan indtastes i regnearket, men også med en datovælger i opgaveruden. Start- og slutdatoer vises som en søjle i Gantt-diagrammet. Startdatoen og tidsrummet for Gantt-tidsskalaen kan ændres for at se hele projektet eller dele af det mere detaljeret.

Arbejdsnedbrydningsstruktur

Opgaverne kan placeres i en hierarkisk WBS ved at indrykke dem. De får en WBS-kode i overensstemmelse hermed. Opsummeringsopgaver kan sammenklappes/udvides for et bedre overblik. Opsummeringsopgaver i WBS modtager start- og slutdatoer fra deres underopgaver.

Sporing af fremskridt med farver

Under projektudførelse kan du indtaste fremskridt som en procentdel for hver opgave. Procentdelen kan indtastes i regnearket men også med en skyder i opgaveruden. 100 % udførte opgaver kan filtreres fra. Fremskridt for opsummerende opgaver beregnes ud fra deres underopgaver. Valgfrie farver i skematabellen eller Gantt-diagrammet angiver fremskridt og forsinkelse.

Pro version med Critical path metode, ressourcetildeling og omkostningsberegning

Pro versionen inkluderer kritisk stiplanlægning baseret på opgavens varighed og opgaveafhængigheder, idet der tages højde for arbejdstider og feriefridage. Ressourcer opbevares i et separat arbejdsark og kan tildeles opgaver. En ressource kan være arbejde eller materiale. Omkostninger beregnes ud fra ressourcesats og arbejdstimer. Pro -licensen pr. konto er tilgængelig i appen for €24/år ved brug af PayPal uden abonnement eller direkte debiteringer. Prisen pr. domæne er €120/år.

Brugervejledning