English | Dansk by Google Translate
Excel-ikon

ProjectSheet for Excel - Projektplanlægning i regneark

Projektark-ikon

Planlæg og spor dit projekt med WBS-opdeling og Gantt-diagram

Planlægning og sporing hjælper projektteamet med at forblive fokuseret og motiveret. Med planlægning skaber du et overblik over alle mål og hvordan du opnår dem. En Work Breakdown Structure (WBS) giver dig et samlet overblik med lagdelte detaljer. Arbejdsmængden estimeres og planlægges i tide. Et Gantt-diagram gør tidsplanen synlig som søjler. Fremskridt er angivet i søjlerne.

For fleksibilitet kan du oprette WBS, tidsplan og Gantt-diagram i et regneark, men det kan være tidskrævende og udsat for fejl, især når du skal opdatere tidsplanen. Med tilføjelsesprogrammet ProjectSheet opretter og vedligeholder du en WBS og planlægger hurtigere og mere præcist i Excel end i hånden eller ved at bruge en skabelon med celleformler. Tilføjelsesprogrammet hjælper med data, du indtaster i regnearket eller ved at anvende funktionerne i opgaveruden i højre side af regnearket. Regnearksfunktioner som filtrering kan stadig bruges.

Først indsætter det gratis tilføjelsesprogram et arbejdsark med kolonner til opgaverne, WBS-kode og tidsplan. Gantt-diagrammet er integreret i arbejdsarket pr. opgaverække. Pro versionen indsætter også et arbejdsark med ressourcer, der kan tildeles opgaver. Da hver virksomhed og hvert projekt er forskelligt, kan du indsætte dine egne brugerdefinerede kolonner med data eller celleformler, der refererer til tilføjelsesprogrammets kolonner.

skærmbillede med ProjectSheet Pro

Tilføjelsen kan indsættes i Excel online i en webbrowser og i Excel på en Windows- eller Mac-pc.

Excel online er tilgængelig somgratis Office.com med en begrænset lagerplads på 5 gigabyte.

Installer fra Microsoft AppSource

AppSource-badge

LinkedIn:

Demo videoer

Installer tilføjelsesmodul [1:57]

Hurtig rundvisning i gratis tilføjelsesmodul [2:56]

Hurtig rundvisning i Pro -tilføjelsesprogrammet [3:51]

Arbejdsnedbrydningsstruktur

Opgaverne placeres i en hierarkisk WBS ved at indrykke dem ved at bruge opgaveruden. De får en WBS-kode i overensstemmelse hermed. Opsummeringsopgaver kan sammenklappes/udvides for et bedre overblik. Opsummeringsopgaver i WBS modtager start- og slutdatoer fra deres underopgaver.

Projektplan i Gantt-diagram

Datoerne for start og afslutning af en opgave indtastes i regnearket eller med en datovælger i opgaveruden.

Tiden mellem start- og slutdato vises som en søjle i Gantt-diagrammet. Startdatoen for Gantt-tidsskalaen kan ændres for at rulle gennem projektet i detaljer. I Pro versionen kan tidsrummet for Gantt-tidsskalaen ændres for at se hele projektet.

Sporing af fremskridt med farver

Under projektudførelsen indtaster du fremskridt som en procentdel for hver opgave. Procentdelen kan indtastes i regnearket men også med en skyder i opgaveruden. 100 % udførte opgaver kan filtreres fra. Fremskridt for opsummerende opgaver beregnes ud fra deres underopgaver. Valgfrie farver i skematabellen eller Gantt-diagrammet angiver fremskridt og forsinkelse.

Pro version med Critical path metode, ressourcetildeling og omkostningsberegning

Pro versionen inkluderer kritisk stiplanlægning baseret på opgavens varighed og opgaveafhængigheder, idet der tages højde for arbejdstider og feriefridage.

Ressourcer opbevares i et separat arbejdsark og kan tildeles opgaver. En ressource kan være arbejde eller materiale. Arbejdsressourcer kan bruge arbejdet pr. opgave til at beregne varigheden. Omkostninger pr. opgave og ressource beregnes ud fra ressourcesats og arbejdstimer.

Efter login med din Microsoft-konto og registrering i appen er Pro licensen pr. konto tilgængelig for €24/år ved hjælp af PayPal uden abonnement, så ingen direkte debiteringer. Prisen pr. domæne inklusive alle konti er €120/år. Du kan prøve tilføjelsen med en gratis prøveperiode på 10 dage uden nogen forpligtelser.

Brugervejledning med flere detaljer