English | Svenska by Google Translate
Excel-ikon

ProjectSheet for Excel - Projektplanering i kalkylblad

Projektblad ikon

Planera och spåra ditt projekt med WBS-uppdelning och Gantt-diagram

Denna gratis programvara för Excel-tillägg hjälper dig att skapa och ändra ett projektschema med WBS-uppdelning och visuellt Gantt-diagram i ett kalkylblad snabbt och exakt genom att anpassa Gantt-staplar till de datum du anger. Du kan anpassa schemats layout och data i kalkylarket efter dina egna behov, inklusive användningen av cellformler.

Den valfria Pro versionen med dynamiska planeringsfunktioner som uppgiftsberoenden och schemaläggning av kritiska vägar är tillgänglig efter inloggning med ditt Microsoft-konto och registrering. Du kan prova det med en gratis provperiod på 10 dagar utan några förpliktelser.

skärmdump med ProjectSheet Pro

Tillägget kan infogas i Excel online i en webbläsare och i Excel på en Windows- eller Mac-dator.
Excel online är tillgängligt som gratis Office.com med ett begränsat lagringsutrymme på 5 gigabyte.

Installera från Microsoft AppSource

AppSource-märke

LinkedIn:

Förhandsvisning av video

Installera tillägget [1:57]
Snabb rundtur i gratis tillägg [2:56]
Snabbtur av Pro tillägget [3:51]

Projektschema i Gantt-diagram

Först skapar tillägget ett ark med kolumner för att ange uppgifter och ett Gantt-diagram för att visa dem och ett ark med information på projektnivå. Datumen för att starta och avsluta en uppgift kan anges i kalkylbladet men också med en datumväljare i aktivitetsfönstret. Start- och slutdatum visas som en stapel i Gantt-diagrammet. Startdatumet och tidsintervallet för Gantt-tidsskalan kan ändras för att se hela projektet eller delar av det mer detaljerat.

Arbetsfördelningsstruktur

Uppgifterna kan placeras i en hierarkisk WBS genom att dra in dem. De får en WBS-kod i enlighet med detta. Sammanfattningsuppgifter kan komprimeras/expanderas för bättre överblick. Sammanfattningsuppgifter i WBS får start- och slutdatum från sina underuppgifter.

Framstegsspårning med färger

Under projektexekveringen kan du ange framsteg i procent för varje uppgift. Procentsatsen kan matas in i kalkylbladet men även med en skjutreglage i aktivitetsfönstret. 100 % slutförda uppgifter kan filtreras bort. Framsteg för sammanfattande uppgifter beräknas från deras underuppgifter. Valfria färger i schematabellen eller Gantt-diagrammet indikerar framsteg och fördröjning.

Pro -version med Critical path-metod, Resurstilldelning och Kostnadsberäkning

Pro -versionen inkluderar schemaläggning av kritisk väg baserat på uppgiftens varaktighet och uppgiftsberoende, med hänsyn till arbetstider och lediga helgdagar. Resurser förvaras i ett separat arbetsblad och kan tilldelas uppgifter. En resurs kan vara arbete eller material. Kostnaderna beräknas utifrån resursgrad och arbetstimmar. Pro licensen per konto i appen är tillgänglig för €24/år med PayPal utan prenumeration eller autogiro. Priset per domän är 120 €/år.

Användarguide